Huis voor Ontmoeting in de Geestelijke Gezondheidszorg

Overleg P.V.T. 's

Samenwerkingsverband tussen Zigzag, PVT (Psychiatrisch Verzorgingstehuis) Hooghuis (Sint-Hiëronymus) en PVT (Psychiatrisch Verzorgingstehuis) Casa Neri (Sint-Lucia) met het oog op het uitwerken van enkele extra activiteiten (voor bewoners P.V.T.) verspreid over het jaar. Dit is een samengestelde groep van professionele medewerkers en vrijwillige medewerkers.

Klik hier voor het verslag van het overleg van 11/06/19.

* Volgende vergadering: Woensdag 4 september '19 om 10u in Zigzag.