Huis voor Ontmoeting in de Geestelijke Gezondheidszorg

Werkgroep Vrije Tijd & Vorming

Een samenwerkingsverband tussen Zigzag, Beschut Wonen Pro Mente, Beschut Wonen Waasland en dagcentrum Largo met het oog op het ontwikkelen en/of stimuleren van vrijetijds- en vormingsactiviteiten, in de breedste zin van het woord. Dit is een samengestelde groep van professionele medewerkers en vrijwilligers.

* Verslag Werkgroep Vrijetijdsbesteding & Vorming van 18/02/'19 (met vrijwilligers + begeleiding): Klik hier 

* Volgende vergadering (begeleiding + vrijwilligers): maandag 25/03/'19 om 14u30 in Zigzag