Centrale Cliëntenraad Sint-Hiëronymus (CCR)

Dit is een vaste delegatie van (ex-)cliënten die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van het Psychiatrisch Centrum (PC) wil vertegenwoordigen. Via deze raad kunnen (ex-)cliënten hun stem laten horen over thema 's die voor hen belangrijk zijn.

Klik hier voor meer info