Centrale Cliëntenraad Sint-Hiëronymus (CCR)

Dit is een vaste delegatie van (ex-)cliënten die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van het Psychiatrisch Centrum (PC) wil vertegenwoordigen. Via deze raad kunnen (ex-)cliënten hun stem laten horen over thema 's die voor hen belangrijk zijn.

Voor Zigzag zijn de afgevaardigden Lien en Peter. Heb je ideeën of punten die de cliëntenraad aanbelangen? Dan kan je hen aanspreken in Zigzag, een briefje in de ideeënbus in het praatcafé steken of een mailtje sturen naar zigzag.ccr@gmail.com

Klik hier voor meer info