Juridische hulp

Klik hier voor meer info over de Wet 'rechten van de patiënt'

Klik hier voor meer informatie over 'gedwongen opname in de geestelijke gezondheidszorg'

- Klik hier voor de website van de 'Federale overheidsdienst Volksgezondheid, afdeling gezondheidszorg'

- Klik hier voor meer informatie over 'Bewindvoering'  

Klik hier voor meer info over 'Pro Deoadvocaten'  (Juridische tweedelijnsbijstand)

- Klik hier voor informatie over de 'Wetswinkel'  (Uw juridische huisarts)