Huis voor Ontmoeting in de Geestelijke Gezondheidszorg

Juridische hulp

Klik hier voor meer info over de Wet 'rechten van de patiënt'

 

Klik hier voor meer informatie over 'gedwongen opname in de geestelijke gezondheidszorg'

 

- Klik hier voor de website van de 'Federale overheidsdienst Volksgezondheid, afdeling gezondheidszorg'

 

- Klik hier voor meer informatie over 'Bewindvoering'  

 

Klik hier voor meer info over 'Pro Deoadvocaten'  (Juridische tweedelijnsbijstand)

 

- Klik hier voor informatie over de 'Wetswinkel'  (Uw juridische huisarts)