Huis voor Ontmoeting in de Geestelijke Gezondheidszorg

Geestelijke gezondheidszorg

- Klik hier voor de website van de V.V.G.G.  (Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid)

 

- Klik hier voor de website 'geestelijkgezondvlaanderen'  (een initiatief van de V.V.G.G. met steun van de Vlaamse Gemeenschap)

 

Klik hier voor de website 'ooitalzogereageerd.be'(realisatie ter vermindering van stigma omtrent psychische problemen)

 

- Klik hier voor meer informatie over Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus  te Sint-Niklaas

 

Klik hier of hier voor meer info over Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Lucia  te Sint-Niklaas

 

- Klik hier voor meer informatie over Pro Mente vzw  (zorg in de samenleving voor mensen met langdurige psychiatrische kwetsbaarheid; beschut wonen, begeleiding aan huis en dagactiviteiten te Sint-Niklaas en Dendermonde)

 

- Klik hier of hier voor meer info over Beschut Wonen Waasland  te Sint-Niklaas

 

- Klik hier voor informatie over het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender (CGG)

 

- Klik hier voor info over het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg 'De Drie Stromen' (CGG)

 

- Klik hier voor meer informatie over 'Querido-Mozaïek' (Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie)

 

Klik hier voor info omtrent hulp bij drugproblemen  (straathoekwerker, delta-curatie, MSOC, ...)