Ondersteuning aan andere organisaties

Zigzag biedt zijn infrastructuur (en in sommige gevallen ook de vrijwillige medewerking van zijn cliënten) aan ter ondersteuning van de initiatieven van een aantal partners binnen of aan de rand van de geestelijke gezondheidszorg.

I.B.W. Pro Mente

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor medewerkers en bewoners vindt plaats in de ontmoetingsruimte en wordt mede verzorgd door vrijwiligers van Zigzag. De "bewonersraden" van dit Initiatief Beschut Wonen vinden eveneens plaats in de ontmoetingsruimte van Zigzag.

Similes Waas en Dender

Deze familievereniging binnen de geestelijke gezondheidszorg organiseert af en toe activiteiten/vormingen in de ontmoetingsruimte van Zigzag.

Buddywerking Vlaanderen, regio Waas en Dender (CGG De Drie Stromen)

Buddywerking Vlaanderen organiseert vriendschappelijke contacten tussen vrijwilligers en mensen met psychische moeilijkheden. Kennismakings-en opvolgingsgesprekken van cliënten en vrijwilligers uit Sint-Niklaas vinden plaats in Zigzag. Vrijwilligers worden geworven, opgeleid en ondersteund ism. CM Ziekenzorg Waas en Dender.