Even wat uitleg bij onze interne werking…

Binnen Zigzag zijn verschillende overleggroepen actief die er mede voor zorgen dat we een actief en heel verscheiden Huis voor Ontmoeting binnen de GGZ kunnen zijn.
De bijeenkomsten staan OPEN voor alle geïnteresseerde leden en vrijwillige medewerkers.
Je kan dus ten allen tijde aansluiten en je stem laten horen.
Wij zien trouwens op deze samenkomsten graag nieuwe gezichten, want dat betekent ook: nieuwe ideeën en voorstellen, andere kritische bedenkingen, verfrissende inspiratie, …
Ben je geïnteresseerd, kom dan gerust eens af of laat het ons horen!

De Stem = de ledenraad van Zigzag. Komt maandelijks samen, afwisselend op een woensdag- of vrijdagavond van 18u30 tot 20u. Hier wordt het algemeen reilen en zeilen binnen Zigzag besproken, ideeën aangebracht, kritische bedenkingen overwogen en de voorstellen uit onze ideeënbus besproken. De stem van de leden zelf staat hier centraal.

Werkgroep Vrijetijdsbesteding en Vorming = samenwerkingsverband tussen Zigzag, BeWo Pro Mente, BeWo Waasland en Dagcentrum Largo met het oog op het ontwikkelen en/of stimuleren van vrijetijds- en vormingsactiviteiten, in de breedste zin van het woord. Dit is een samengestelde groep van professionele medewerkers en klanten. Hun overlegmoment vindt maandelijks plaats.

Redactieraad Ziezo:
Hieraan kan iedereen deelnemen die een steentje wil bijdragen bij het maken van de Ziezo (ons huiskrantje).  Deze redactieraad gaat 1x/2 maanden door in de vergaderzaal van Zigzag. Ieders aanwezigheid wordt ten zeerste geaprrecieerd!

Overleg PVT 's (psychiatrische verzorgingstehuizen)
Samenwerkingsverband tussen Zigzag, PVT Hooghuis (Sint-Hiëronymus) en PVT Casa Neri (Sint-Lucia) met het oog op het uitwerken van enkele extra activiteiten (voor bewoners P.V.T.) verspreid over het jaar. Dit is een samengestelde groep van professionele medewerkers en vrijwillige medewerkers. Het PVT-overleg is 4x/jaar.