Werkgroep Vrije Tijd & Vorming

Een samenwerkingsverband tussen Zigzag, Beschut Wonen Pro Mente, Beschut Wonen Waasland en dagcentrum Largo met het oog op het ontwikkelen en/of stimuleren van vrijetijds- en vormingsactiviteiten, in de breedste zin van het woord. Dit is een samengestelde groep van professionele medewerkers en vrijwilligers.

* Verslag Werkgroep Vrijetijdsbesteding & Vorming van 04/10/'21: klik hier

* Volgende vergaderingen: - Maandag 15 november 2021 van 14u30 tot 16u

                                           - Maandag 20 december 2021 van 14u30 - 16u