Werkgroep Vrije Tijd & Vorming

Een samenwerkingsverband tussen Zigzag, Beschut Wonen Pro Mente, Beschut Wonen Waasland en dagcentrum Largo met het oog op het ontwikkelen en/of stimuleren van vrijetijds- en vormingsactiviteiten, in de breedste zin van het woord. Dit is een samengestelde groep van professionele medewerkers en vrijwilligers.

* Verslag Werkgroep Vrijetijdsbesteding & Vorming van 25/04/'22: klik hier

* Volgende vergaderingen: - Maandag 23 mei 2022 van 14u30 - 16u

                                           - Maandag 27 juni 2022 van 14u30 - 16u