Werkgroep Vrije Tijd & Vorming

Een samenwerkingsverband tussen Zigzag, Beschut Wonen Pro Mente, Beschut Wonen Waasland en dagcentrum Largo met het oog op het ontwikkelen en/of stimuleren van vrijetijds- en vormingsactiviteiten, in de breedste zin van het woord. Dit is een samengestelde groep van professionele medewerkers en vrijwilligers.

* Verslag Werkgroep Vrijetijdsbesteding & Vorming van 24/04/'23: klik hier

* Volgende vergaderingen: - Maandag 12 juni 2023 van 14u30 - 16u

                                           - Maandag 11 september 2023 van 14u30 - 16u