Werkgroep Vrije Tijd & Vorming

Een samenwerkingsverband tussen Zigzag, Beschut Wonen Pro Mente, Beschut Wonen Waasland en dagcentrum Largo met het oog op het ontwikkelen en/of stimuleren van vrijetijds- en vormingsactiviteiten, in de breedste zin van het woord. Dit is een samengestelde groep van professionele medewerkers en vrijwilligers.

* Verslag Werkgroep Vrijetijdsbesteding & Vorming van 16/12/'19: klik hier

* Volgende vergaderingen: - maandag 20/01/'20 om 14u30 in Zigzag

                                           - maandag 17/02/'20 om 14u30 in Zigzag